Lihatlah Masa Depan Bangsa Indonesia

Masa Depan Indonesia Lihatlah masa depan Indonesia penuh dengan kedamaian, tenteram dan makmur aman sentausa gemah ripah loh jinawi, sebagai … Lanjut..